SOARELE INFO

Poskytujeme prekladateľské služby v jazykoch rumunčina a slovenčina.

Spoločnosť SOARELE INFO s.r.o. bola založená v roku 2020. Na čele spoločnosti stojí Mihaela Štriga Zidarić. SOARELE INFO ponúka prekladateľské služby zo slovenčiny a rumunčiny. Spolupracujeme s tými najlepšími redaktormi, respektíve s rodenými hovoriacimi rumunského a slovenského jazyka.

Spoločnosť SOARELE INFO s.r.o. bola založená v roku 2020. Na čele spoločnosti stojí Mihaela Štriga Zidarić.

rumunský jazyk → chorvátsky jazyk
slovenský jazyk → chorvátsky jazyk
chorvátsky jazyk → rumunský jazyk
chorvátsky jazyk → slovenský jazyk.